Members list

EGERS-EGERSZEGI, EVA


Her work focuses on two main elements. Firstly, the psychological and emotional experiences imprinted into our mind and secondly, the universe's connection to the human race. Her art has been influenced by her teachings, travels and the work she has done with the terminally ill.

Her paintings often explore the relationship between geometry and the organic world, and seeks to integrate these presumed opposites. Her work reflects these influences as she blends the elements of technology, human psychology, nature and the universe.

Eva is represented in “Sauer Kunstler Contemporary Art Lexicon” (Leipzig) and “Who is who in Europe” (London UK)

Aurora
Éva Egers Egerszegi (szül. Bácsfalusi Éva) munkái két lényeges elemre összpontosulnak, a pszichológiai és az érzelmi élmények rögzítésére, melyek lelkünkben nyomot hagynak, ugyanakkor a világűr és az emberi élet kapcsolatát is rögzíti és kutatja.

Munkáit utazásai, tanári gyakorlata (35 év a Dawson College-ban), majd a problémákkal küszködő egyénekkel, betegekkel való foglalkozása ihleti.

Festményein, rajzain gyakran fellelhető a természetben talált organikus és az ember által alkotott geometrikus világ találkozása, és mint egység összetartozása. A két világ ellentétét műveiben kiegyensúlyozott kompozíciókként fogalmazza meg.

Neve megtalálható a „Who is who in Europe” (London UK.) Lexikonban.Satellite View

Tears